Privacybeleid - De Waal

Doorzoek de website

Privacyverklaring

Uw privacy is voor De Waal Kozijnen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Bekijk ons cookiebeleid

Dit is de privacyverklaring van De Waal Kozijnen B.V. en De Waal Management (hierna: ‘De Waal’), beiden gevestigd aan de Veensesteeg 13, 4264 KG te Veen. De Waal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Contactgegevens

Veensesteeg 13
4264 KG Veen
0416 – 69 28 70
info@dewaal-kozijnen.nl
www.dewaal-kozijnen.nl

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten die De Waal verricht, waarbij het mogelijk is dat persoonsgegevens worden verzameld. De Waal vindt het belangrijk om meer informatie te geven over de manier waarop met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De Waal wijst erop dat zij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.
Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Toestemming

Iedere cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan De Waal verstrekte opdracht automatisch akkoord met de algemene voorwaarden Van De Waal alsook deze privacyverklaring.
Iedere bezoeker van de website van De Waal gaat daarmee akkoord met deze privacyverklaring.

Doel gegevens

De Waal verwerkt voor een aantal doelen persoonsgegevens:

 1. Contact
  1. Om telefonisch of via mail contact op te kunnen nemen wanneer dit nodig is om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren worden bepaalde gegevens opgeslagen op de (mail)server. Dat betreft de gegevens die worden meegestuurd op het moment dat via mail of via de website contact met De Waal wordt opgenomen, zoals bijvoorbeeld de voor- en achternaam, de bedrijfsnaam, het emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.
 2. Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
  1. Als u heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan wordt uw e-mailadres daarvoor gebruikt. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.
 3. Voldoen aan wettelijke verplichting(en)
  1. Het voeren van een (salaris)administratie is een wettelijke verplichting en van belang voor het voortbestaan van De Waal. Op grond daarvan verwerkt De Waal persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 4. Leveren van diensten / voldoen aan contractuele verplichtingen
  1. Ingeval u een opdracht tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan De Waal verstrekt, vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en doorkiesnummer. Deze informatie wordt in het betreffende contractdossier opgeslagen en wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
  2. Van iedere opdrachtgever wordt een dossier bijgehouden, dat kan bestaan uit naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon dan wel de projectleider van opdrachtgever.

Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens

De Waal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Ingeval aanleiding bestaat om een dossier langer te bewaren dan de hierboven aangegeven periode, bijvoorbeeld vanwege een mogelijke gerechtelijke procedure of omdat de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt, zal De Waal dit melden.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens vindt De Waal belangrijk. Zo worden geen fysieke kopieën gemaakt van persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen beheerd op de beveiligde servers van De Waal, die alleen toegankelijk zijn via goed beveiligde werkruimten en systemen die middels wachtwoorden worden beveiligd.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

De Waal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone). De Waal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is om je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website kunnen ook door derden cookies worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.

Verstrekking aan derden

De Waal geeft de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de producten/diensten zoals overeengekomen én u hiervoor akkoord hebt gegeven. Uiteraard zullen wij enkel die gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de aan u te verlenen producten/diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de wijze waarop uw gegevens door deze derde worden beschermd en verwerkt.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Uw rechten

 1. Recht op inzage
  1. U heeft het recht om te allen tijde u gegevens op te vragen die bij De Waal worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Waal. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  1. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door De Waal.
 3. Recht op overdracht
  1. Mocht u de gegevens nodig hebben die bij De Waal opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient De Waal al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  1. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De Waal zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
  2. Natuurlijk helpt De Waal u graag verder als uw klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruikmaking van bovenstaande rechten kan door toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven ernaar om binnen een week te beantwoorden. De contactgegevens van De Waal staan aan het begin van deze privacyverklaring.

Wijzigen privacyverklaring

Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze privacyverklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacybeleid. Ingeval u vragen of opmerkingen heeft dan wel de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of heeft u aanwijzingen van misbruik, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen. De contactgegevens van De Waal staan aan het begin van deze privacyverklaring.